Een minuut met Checkbuster


Checkbuster is een ITplatform waarmee bedrijven worden geholpen met veiligheids- en kwaliteitsprocessen. We spraken Gert-Jan Hemmers de passie van hem en zijn broer voor zijn bedrijf en ondernemerschap.